×

Sync III

Relaksira Vaše oči u digitalnom svijetu 

HOYA Sync III, treća generacija posebno dizajniranih naočalnih leća koje poboljšavaju akomodaciju za opuštanje očiju u digitalnom svijetu.

Između pametnih telefona, kompjutera, tableta, TV-a i drugih uređaja, mnogi ljudi provode prosječno od 8 do 10 sati dnevno gledanjem u digitalne ekrane ili druge vizualne zadatke na blizu. Produženo vrijeme koje provodite ispred ekrana može uzrokovati digitalni zamor očiju sa simptomima kao što su iritirane oči, zamagljen vid i glavobolje, čak i nakon samo dva sata. Prebacivanje između uređaja može pogoršati stvari jer se oči ne stignu opustiti. 

Prema zadnjim istraživanjima, težina simptoma zamora očiju može se smanjiti u 84% slučajeva poslije nošenja HOYA akomodacijskih naočalnih leća. 

Unaprijeđene jednojakosne naočalne leće dizajnirane su za ispunjavanje potreba širokog segmenta ciljne skupine korisnika digitalnih uređaja:
za osobe od 13 do 45 godina starosti koji provode više od 2 sata dnevno gledajući digitalne ekrane ili imaju druge vidne zadatke na blizu
• za osobe koje imaju simptome digitalnog zamora očiju ili ih žele spriječiti.

Hoya Sync III pojačane jednojakosne naočalne leće imaju dioptriju za daljinu za svakodnevno korištenje i “zonu pojačanja” na dnu naočalne leće koja je optimizirana načinu koje klijenti upotrebljavaju oči.

Zona pojačanja blago povećava jačinu dioptrije, koja pomaže opustiti očne mišiće i jednostavnije fokusiranje, smanjuje zamor očiju i pojačava vizualnu udobnost tijekom aktivnosti na blizu u digitalnom svijetu.

3 zone pojačanja

• Sync III-5 > +0.57
• Sync III-9 > +0.95
• Sync III-13 > +1.32


Sync III aplikacija - Sync III iSelect tool

Za jednostavniji odabir između 3 zone pojačanja, pripremljen je Sync III iSelect tool za optičare. Odgovorima na pitanja u aplikaciji, dobiva se preporuka dizajna Sync III naočalnih leća prema karakteristikama i simptomima klijenata.

Ukoliko ste fokusirani na digitalne ekrane ili druge vizualne zadatke na blizu više od dva sata na dan te osjećate simptome digitalnog zamora očiju, upitajte optičara za demonstraciju prednosti Sync naočalnih leća koje će pomoći relaksirati Vaše oči u digitalnom svijetu.

1) CaptainCook Research. Digital behaviour and digital eye strain. Hoya, April 2017, the Netherlands and USA
2) Ang C., Dinevski D., Vlasak N., Kok A. Taking the strain. Optician. 05/2017, vol. 253, no. 6600, p. 25-28.
3) Gosling T. Helping relieve new visual demands. Optician. 06/2017, vol. 253, no. 6605, p. 23-24