×

Plastic 1.50

Plastic 1.50

Internacionalni standard

Osnovni materijal u indeksu loma 1.50 dokazao se tokom godina.


Plastic 1.50