Uvjeti korištenja

Pristup web stranici www.monokl.hr i sadržanim podacima podložan je navedenim uvjetima i pravilima. Svaka upotreba ovih stranica nakon učitavanja početne stranice smatra se pristankom na sljedeće pravne uvjete:

Uvjeti korištenja

Optički studio i usluge Monokl, vl. Saša Ivić, sa sjedištem u Zagrebu, Maksimirska 115, izdavač je Internet stranice www.monokl.hr.

Pod pojmom „Internet stranice“ u ovim Uvjetima korištenja podrazumijevaju se sve internetske stranice koje se nalaze unutar domene www.monokl.hr.

Korištenjem internetske stranice www.monokl.hr smatra se da ste u potpunosti upoznati i suglasni s ovdje navedenim Uvjetima korištenja. Ukoliko se ne slažete sa niže navedenim uvjetima korištenja navedene stranice, molimo Vas da se sa istom ne služite.

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Pravo Korištenja ove internetske stranice osobno je pravo svakog krajnjeg korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Krajnji korisnik je svjestan da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole Optičkog studija Monokl. Isti ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Iako je cilj Optičkog studija Monokl da stranicu www.monokl.hr učini dostupnom 7 dana u tjednu, postoji vjerojatnost da stranica neće biti dostupna zbog bilo kojeg razloga, uključujući i njezino održavanje.

Optički studio Monokl nije ni u kojem slučaju odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja internetske stranice www.monokl.hr, djelomično ili u cijelosti.

Optički studio Monokl zadržava pravo u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice.

Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu www.monokl.hr isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.

Optički studio Monokl nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama www.monokl.hr.

Ova web stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Optički studio Monokl nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, čini to isključivo i samo na vlastitu odgovornost.

Materijali koji se pojavljuju na web stranici www.monokl.hr mogu sadržavati tehničke, tipografske ili fotografske pogreške. Sve cijene označene na web stranici www.monokl.hr izražene su u kunama (kn) i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Optički studio Monokl zadržava pravo promjene cijene u bilo kojem trenutku. Cijene su podložne promjenama i imaju isključivo informativan karakter. Optički studio Monokl ne jamči za točnost ili potpunost bilo kojeg materijala na web stranicama. Relevatne cijene izražene su u optikama. 

Informacije dostupne na stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih ili poslovnih odluka te ste suglasni da se Optički studio Monokl nećete smatrati odgovornim za moguće neostvarenje očekivanja.

Optički studio Monokl može izmijeniti materijale na web stranicama u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. To se odnosi na obvezu ažuriranja materijala.

Korištenjem internetske stranice www.monokl.hr smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao i prihvatio. Pravila privatnosti i način na koji štitimo Vaše osobne podatke možete pročitati ovdje. 

PRODAJA NA DALJINU PUTEM POŠTE ILI INTERNETA

Ukoliko je klijent zainteresiran za neki od proizvoda iz kataloga naših proizvoda i želi isti naručiti putem telefona ili e-maila na info@monokl.hr, moguća je prodaja na daljinu uz dostavu GLS-om (cijena dostave je 30,00 kn ili gratis za proizvode vrijednosti iznad 450,00 kn).  Ukoliko su proizvodi dostupni na lageru, isporučuju se narednoga dana od zaključenja prodaje ili ukoliko se naručuju, dogovorno.

NAPOMENA: očna i tiflotehnička pomagala  (dioptrijske naočale) nismo u mogućnosti izrađivati i isporučivati na daljinu. Obzirom da se izrađuju po mjeri, potreban je osoban dolazak u optiku. 

Sukladno članku 57. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN br 41/14., 110/15.) predugovorne obavijesti koje trgovački obrt Optički studio i usluge Monokl, vl. Saša Ivić donosi su: 

1. OBAVIJEST KUPCIMA O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

1. Prigovore u pisanom obliku (sukladno čl.10 Zakona o zaštiti potrošača, NN br 41/14., 110/15.)  kupci mogu dostaviti na adresu:
OPTIČKI STUDIO I USLUGE MONOKL, VL. SAŠA IVIĆ
MAKSIMIRSKA 115
10 000 ZAGREB
ili
putem elektroničke pošte na e-mail adresu: info@monokl.hr.

Obvezujemo se odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

2. UVJETI, ROKOVI I POSTUPAK IZVRŠAVANJA PRAVA NA JEDNOSTRANI OTKAZ UGOVORA 

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača roba predana u posjed. Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, potrošač mora obavijestiti Optički studio i usluge Monokl, vl. Saša Ivić, o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, poslane poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom (u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona, telefaksa i adresa elektroničke pošte, te ugovor/narudžba koji potrošač raskida).

U slučaju jednostranog raskida ugovora potrošač snosi izravne troškove povrata robe, i dužan je vratiti robu tvrtki Optički studio i usluge Monokl, vl. Saša Ivić, neoštećenu, bez nepotrebnog odgađanja u originalnom pakiranju, preporučeno putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora trgovcu.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka unaprijed navedenog roka poslao robu trgovcu. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Optički studio i usluge Monokl, vl. Saša Ivić, dužan je bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti potrošača o jednostranom raskidu ugovora, vratiti potrošaču što je platio, ali ne prije nego što joj roba bude vraćena. Povrat novca bit će vraćen na isti način na koji je potrošač izvršio uplatu. U slučaju da je roba koju potrošač vraća oštećena i nije za daljnju prodaju Optički studio i usluge Monokl, vl. Saša Ivić nije obvezan prihvatiti povrat takve robe.

U slučaju da je robi rukovanjem potrošača umanjena vrijednost, Optički studio i usluge Monokl, vl. Saša Ivić ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća potrošaču.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora na daljinu možete preuzeti, ispuniti i dostaviti elektroničkom poštom na info@monokl.hr ovdje. 

3. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Odgovornost za materijalne nedostatke u hrvatskom zakonodavstvu regulirana je člancima 400. do 422. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj: 35/05., 41/08., 125/11.), koji je usklađen s Direktivom 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o nekim aspektima prodaje robe široke potrošnje i popratnim jamstvima.

Odgovornost postoji u slučaju nedostatka bilo koje vrste proizvoda:
Odgovornost za materijalne nedostatke u hrvatskom zakonodavstvu regulirana je člancima 400. do 422. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj: 35/05., 41/08., 125/11.), koji je usklađen s Direktivom 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o nekim aspektima prodaje robe široke potrošnje i popratnim jamstvima.

Odgovornost postoji u slučaju nedostatka bilo koje vrste proizvoda:

Ukoliko uočite kvar ili nedostatak na proizvodu, da biste ostvarili pravo na pozivanje na odgovornost trgovca za materijalne nedostatke, imate rok od 2 mjeseca otkako ste ustanovili kvar da o kvaru pismeno obavijestite Optički studio i usluge Monokl, vl. Saša Ivić na adresu Maksimirska 115, 10 000 Zagreb ili putem e-maila info@monokl.hr, obraćajući pažnju na stavke 1. i 2.

Ako ste nas na vrijeme obavijestili o nedostatku, možete, po svom izboru tražiti: popravak robe i zamjenu, a ukoliko to nije moguće, ili nije omogućeno u razumnom roku, možemo ponuditi sniženje cijene robe ili povrat novca.