Politika kvalitete

Upravno vijeće i Ravnatelj Poliklinike će sa svim organizacijskim resursima, opremom i prostorom učiniti da Poliklinika postane značajna zdravstvena ustanova na tržištu potreba građana Zagreba u rješavanju problema sa vidom.

Upravno vijeće osigurava svu logistiku od strane Optičkog studija Monokl u marketingu i realizaciji usluga. Svi potrebni dobavljači usluga i proizvoda, za učinkovit i djelotvoran rad Poliklinike, su najpažljivije odabrani i nadzirani. Pacijent Poliklinike mora dobiti svu potrebnu pomoć u dijagnozi i izboru pomagala i mogućeg liječničkog zahvata u poliklinici. Kada problem sa vidom preraste kompetentnost poliklinike pacijeti će biti upućeni prema kompetentnim ustanovama za rješavanje složenijih problema sa vidom. Svakom pacijentu Poliklinika za oftalmologiju Monokl mora ostati početna stanica za rješavanje njegovog problema sa vidom.

Odabir osoblja je usklađen sa svim zakonskim zahtjevima i zahtjevima uprave za: - stalnim rastom sadržaja usluga i načinom pružanja usluga
- suradnjom sa očnim klinikama javnog i privatnog zdravstva i osiguravajućim društvima
- vrhunskom kvalitetom usluge
- zadovoljnim klijentima.

U rješavanju zdravstvenih tegoba vezanih za oko i vidnu oštrinu Poliklinika primjenjuje najnovija stručna i znanstvena saznanja kako bi pacijent:
- bio potpuno upoznat sa zdravstvenim stanjem oka i vidnom oštrinom uključujući i sva moguća stanja kojima je potencijalno izložen ubuduće
- surađivao u cilju kvalitenog rješavanja svog problema
- imao brzo i kvalitetno riješen problem i ostao pod stručnim nadzorom oftalmologa Politika kvalitete će povremeno biti preispitana.

Upravno vijeće: Engelberta Ivić, dipl. ing. Zagreb, 07.11.2010.